Ugljični monoksid

Ugljični monoksid ili CO kemijski je spoj atoma ugljika i atoma kisika. Formula za ugljični monoksid glasi CO. To je vrlo otrovan plin koji pripada skupini kemijskih zagušljivača. Ugljični monoksid je plin bez boje, mirisa i okusa te gori svijetloplavim plamenom.

Ugljični monoksid ubija podmuko

Što znači da ‘ugljični monoksid ubija podmuklo’? Poznato je da je ugljični monoksid plin bez boje, mirisa i okusa te nema nikakvog upozorenja da se u zraku nalazi veća količina ugljičnog monoksida. Širi se vrlo brzo, a najprije se njegova najveća količina javlja na stropu pa se spušta prema podu. Do otrovanja ugljičnim monoksidom dolazi disanjem jer disanjem ulazi u pluća i veže se za hemoglobin. Na taj način stvara karboksihemoglobin, odnosno blikirani hemoglobin ne može više vezati za sebe kisik te dolazi do pomanjkanja kisika u organizmu što uzrokuje gušenje i na kraju smrt.

Osim toga ugljični monoksid se veže i za mioglobin te uzrokuje mišićnu slabost, malaksalost i nemogućnost kretanja. Ugljični monoksid je izrazito otrovan plin, a preveliku koncentraciju ugljičnog monoksida u prostorijama mogu izazvati neispravne peći, neprohodni dimnjak, neispravni plinski bojleri, grijači. Osobito treba voditi računa da se za vjetrovitog vremena ne koristi u isto vrijeme kuhinjska napa i plinski bojler, osobito ako su vrata i prozori zatvoreni i to PVC stolarijom. Naime, tada može doći do povrata dimnih plinova u prostorije što može prouzročiti trovanje.

Kako biste na vrijeme primijetili da se ugljični monoksid zadržava u prostoriji u kojoj boravite nabavite detektor/alarm ugljičnog monoksida.

Pošaljite mi na moju adresu ovaj alarm:


* dostava na adresu, plaćanje pouzećem

NARUČITE DETEKTOR/ALARM UGLJIČNOG MONOKSIDA.

UVJETI KORIŠTENJA

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA