Alarm/detektor za ugljični monoksid uređaj je koji će vas na vrijeme upozoriti da je nedopuštena količina ugljičnog monoksida prisutna u prostoriji. Ugljični monoksida je svima poznat kao plin bez boje, mirisa i okusa. Sami ćemo teško primijetiti da se nešto događa, odnosno da se u prostoriji nalazi veća količina ugljičnog monoksida od dozvoljene. To je plin koji se vrlo brzo širi i to od stropa se spušta prema podu.

Udisanjem tog otvorvnog plina dolazi do trovanja jer plin disanjem ulazi u pluća gdje se veže za hemoglobin i tvori blikirani hemoglobin koji više ne može na sebe vezati kisik. Time dolazi do pomanjkanja kisika u organizmu te najprije vodi prema gušenju, te može dovesti do smrti.

Ugljični monoksid je poznat kao ‘tihi ubojica’. Kako bi se na vrijeme spriječila tragedija, vrlo je važno preventivno djelovati. Detektor ugljičnog monoksida reagira kada se u prostoriji počinje nakupljati ugljični monoksida u većoj količini nego je to dopušteno. Vrlo je važno dobro montirati, postaviti detektor ugljičnog  monoksida.

Alarm/detektor za ugljični monoksid najbolje je postaviti u svaku prostoriju koja se grije, garaže, spavaće i dnevne sobe te kuhinje. Ugradnja detektora preporučuje se prema europskom standardu 0,7 metara ispod stropa.

Prilikom postavljanja alarma vodite računa da alarm ne smije biti zaklonjen policama, ormarima ili drugim predmetima.

Naručite već danas!

Pošaljite mi na moju adresu ovaj alarm:


* dostava na adresu, plaćanje pouzećem