Detektor ugljičnog monoksida – montaža

Alarm/detektor za ugljični monoksid uređaj je koji će vas na vrijeme upozoriti da je nedopuštena količina ugljičnog monoksida prisutna u prostoriji. Ugljični monoksida je svima poznat kao plin bez boje, mirisa i okusa. Sami ćemo teško primijetiti da se nešto događa, odnosno da se u prostoriji nalazi veća količina ugljičnog monoksida od dozvoljene. To je […]

Read more